• arena for kunnskapsdeling og nettverksbygging
  Kompetansesenteret for
  Arbeidsutstyr AS

Siste nytt

Velkommen til sensorsamling G5 offshorekran praktisk kjøreprøve

Velkommen til sensorsamling G5 offshorekran praktisk kjøreprøve

16. - 17. september 2020. Kurset gjennomføres som interaktivt nettkurs.

Les mer

Vi bygger kompetanse

KOSAR ble etablert i år 2000 for å videreføre den faglige delen av Bransjeutvalget for Kranopplæring (BUK).

Arbeidsområder:

 • Utarbeidelse og revisjon av fagplaner
 • Gjennomføring av:
  • eksamener for kontrollører
  • instruktørkurs / samlinger
  • sensorsamlinger / sensoroversikter
 • Utarbeidelse av:
  • eksamensoppgaver for sertifisert sikkerhetsopplæring
  • undervisningsmateriell
  • veiledninger

Kosar Logo

Tlf: 67 52 60 20

E-post: post@kosar.no

Besøksadresse
Fornebuveien 37
1366 Lysaker

Postadresse
Postboks 73
1325 Lysaker

Org.nr 982 917 212

Personvern