Åpent medlemsmøte i Oslo

Åpent medlemsmøte i Oslo

Mer enn 40 engasjerte deltakere møtte opp på det åpne medlemsmøte på Radisson Blu Park Hotel DEN 20.januar 2016. Bjørn Lerstad fra Arbeidsstilsynet orienterte om nye saker som berører kran-og løftevirksomhet. KTF selv, informerte om siste nytt fra foreningen, deriblant regelverk og forskrifter.

TEKST OG FOTO: Erik Myroldhaug           PUBLISERT: 20. januar 2016

I tradisjonens tro viderefører KranTeknisk Forening (KTF) ordningen med åpne medlemsmøter. Hensikten med disse møtene er å informere om nytt fra KTF samt at myndighetene blir invitert til å delta med informasjon om nye saker som berører kran- og løftevirksomheten. De åpne møtene er også viktige arenaer hvor medlemmene kan få møte representanter fra KTF og at de som ikke er medlemmer av KTF kan få innsikt i hva som skjer i foreningen og se fordelene ved å knytte medlemskap i KTF.

Denne gangen var det lagt opp til et variert program som skapte engasjement i form av spørsmål og kommentarer.

- Styreleder i KTF, Hermod Pettersen ønsket deltakerne velkommen og gav en orientering om KTF og status for en del aktuelle saker som foreningen arbeider med

- Myndighetene var denne gangen representert med Arbeidstilsynet. Bjørn Lerstad orienterte om statistikk over gjennomførte tilsyn og statistikk over ulykker. Videre kom han inn på nytt og endret regelverk samt presisering av regelverk som det har vært usikkerhet om. Når det gjelder minikran er det gjort vedtak om krav til opplæring som vil bli regulert i forskrift senere i år. Han redegjorde også inn på retningslinjer i forhold til fagbrev, Gulbok og yrkesbevis. Til sist i foredraget orienterte han om at Maskindirektivet er under evaluering og at det foreligger planer om en ny utgave i 2022.

- Trond Fossheim presenterte og orienterte om KTF-standarden «Sikker bruk av løfteutstyr i landbasert industri, bygg og anlegg»

- Knut Førland som har vært forfatter av «Anhukerbokenboken»

-Sikker bruk av løfteredskap – gav en orientering om denne boken.

Tilgang til de presentasjonene som ble gitt på møtet vil deltakerne få her på KTF sine hjemmesider i henhold til oppgitte innloggingskriterier.