Kranteknisk Forening har etablert simulatorforum

Kranteknisk Forening har etablert simulatorforum

Deltakere på simulatorforum. Fra venstre Kåre Igesund, Shell, Anne Line Rosenlund, TFS/KTF, Endre J. Fuglset, KTF, Tom Hjelmtveit, Statoil og Jan Arve Strand, ConocoPhillips.

TEKST OG FOTO: Erik Myroldhaug

Bruk av simulatorer i opplæring innenfor kranfaget er planlagt formalisert gjennom godkjente og foreslåtte opplæringsplaner. Innenfor G5 er det lagt opp i den nye opplæringsplanen som foreløpig ikke er godkjent, at simulator skal benyttes under den praktiske opplæringen og som del av den praktiske prøven. I tillegg inngår bruk av simulator for de som skal vedlikeholde og verifisere sin kompetanse som operatør G5, konvertere kranførerbevis utstedt utenfor Norge samt som en bekreftelse på gjennomført opplæring for de som skal utøve rollen som operasjonelt ansvarlig.

For at bransjen skal stå samlet og ha ensartede krav til hvordan bruk av simulatorer skal benyttes i opplæringen, har KTF etablert et eget simulatorforum med Endre J. Fuglset som leder. Her er de fleste aktørene innenfor bransjen invitert til å delta.

På det første møte i forumet, som ble gjennomført i Stavanger 19. januar, deltok representanter fra Statoil, Shell og ConocoPhillips. Her ble det tatt utgangspunkt i den praktiske kjøreprøven for offshorekran G5 og igangsatt arbeider med emner, kontrollpunkter og krav til den praktiske kjøreprøven. Arbeidene vil fortsette utover vinteren og våren slik at sluttresultatet kan være avklart og harmonisert opp mot kravene i NORSOK R003 når denne foreligger en gang i 2016.

Flere aktører fra bransjen forventes å slutte seg til dette arbeidet når prosessen fortsetter videre utover vinteren/våren.