Velkommen til sensorsamling G5 offshorekran praktisk kjøreprøve

Velkommen til sensorsamling G5 offshorekran praktisk kjøreprøve

16. - 17. september 2020. Kurset gjennomføres som interaktivt nettkurs.

Sensor skal evaluere og godkjenne nye operatører av offshorekran i forbindelse med gjennomføring av praktisk prøve i samsvar med retningslinjer gjort tilgjengelig av KOSAR.

Kompetansekrav Sensor – offshorekran G5:

  • Godkjent sensor, registrert i bransjefelles register.
  • Kunnskap om myndighetskrav og denne NORSOK-standarden.
  • Deltaking på fagsamlinger for sensorer eller tilsvarende dokumentert opplæring minst hvert fjerde år.
  • Relevant praktisk erfaring med løfteoperasjoner offshore.
  • Kjennskap til aktuell krantype og innretningsspesifikke styrende dokumenter for løfteoperasjoner.
  • Kunnskap om og erfaring i bruk av sensorskjema samt evne til å vurdere kandidatens kunnskapsnivå.

Foreleser: Endre J. Fuglset, Norsk Maskinkontroll AS

Mer informasjon/program og påmelding