Vellykket årsmøte i Kranteknisk Forening

Vellykket årsmøte i Kranteknisk Forening

TEKST OG FOTO: Erik Myroldhaug

Årsmøte i Kranteknisk Forening ble gjennomført på Kielfergen Color Magic den 09.mars. 74 deltakere deltok på KTF sitt årsmøte for 2016. Margrete Aven Storheim og Sigve Joakimsen ble valgt inn som nye i KTF sitt styre. Årsmøtet fortsetter frem til 11. mars med en faglig del hvor blant annet Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet orienterer om saker som de arbeider med og som berører kran- og løftebransjen.