KOSAR historie


Bransjeutvalget for kranopplæring (BUK) ble i 1989 etablert av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene sammen med myndighetene. En av BUKs hovedoppgaver var å utarbeide fagplaner og gjennomføre eksamener innenfor de samme områder. Opplæring av instruktører var en annen viktig oppgave for BUK og mere enn 250 instruktører hadde fått sin opplæring ved nedleggelsen

I forbindelse med innføring av Brukerforskriften ble mange av BUKs oppgaver overtatt av andre og det ble derfor besluttet å nedlegge BUK. I 2000 ble KOSAR etablert og BUKs oppgaver nevnt ovenfor ble overført til KOSAR.

Et annet viktig område for KOSAR er godkjenning og oppdatering av sensorer for G5 Offshorekran praktisk kjøreprøve.

2A D7                     Foto: Charlotte Nexmark