Visjon og formål


Visjon         

KOSAR skal være anerkjent som det ledende kompetansesenteret i landet når det gjelder spisskompetanse relatert til bruk og vedlikehold av arbeidsutstyr.

Formål

Med forankring i bransjens organer og med sterk og aktiv deltagelse fra nøkkelpersoner i de forskjellige fagmiljøene skal KOSAR bidra til å dekke bransjens behov for spisskompetanse relatert til bruk og vedlikehold av arbeidsutstyr.
Dette arbeidet skal utføres på en måte som bransjen selv, den enkelte kunde og myndighetene er fornøyd med.

 


                               Foto: Charlotte Nexmark