Produkter og priser

BESTILLINGSNR.

DOKUMENT

KTFs MEDLEMMER

IKKE MEDLEM

001 Kontroll av arbeidsutstyr (gratis e-versjon) kr 400 kr 500
010K Opplæringsplaner for kontrollører (gratis e-versjon) kr 115 kr 115
020L Opplæringsplaner for instruktører (gratis e-versjon) kr 115 kr 115
100 Personløft med kraner kr 150 kr 250
101 Personløft med truck eller hjullaster kr 150 kr 250
250 Kopi av arbeidsmiljøloven, Forskriftene: "Utførelse av arbeid", "Maskiner" og utdrag fra andre viktige forskrifter kr 270 kr 350

 

BESTILLINGSNR.

DOKUMENT

KTFs MEDLEMMER

IKKE MEDLEM

OPPLK Opplæringshefte for kranførere kr 75 kr 75
 FADDER Veiledningshefte for faddere kr 75 kr 75

 

TEORETISK KONTROLLØREKSAMEN

PRIS KURS

PRIS PRIVATISTEKSAMEN

G00 Generell teori (alle grupper unntatt G10 og G11) Kr. 700,- 1.400,-
G1T Teori kontrollør mobilkran Kr. 700,- 1.400,-
G2T Teori kontrollør tårnkran Kr. 700,- 1.400,-
G3T Teori kontrollør sving-/portalkran Kr. 700,- 1.400,-
G4T Teori kontrollør bro-/traverskran Kr. 700,- 1.400,-
G7T Teori kontrollør taljer, vinsjer og spill Kr. 700,-  1.400,- 
G8T Teori kontrollør lastebilkran Kr. 700,- 1.400,-
G10T Teori kontrollør hånddrevne kraner Kr. 700,-  1.500,- +700,- 
G11 Løfteredskap, teori og praksis Kr. 700,-  700,- pr.deleksamen 


Ved sensurering etter kontrollørkurs kommer et tillegg på kr. 5.000,- pr. sensor / dag, samt diett og reisekostnader. Praktiske kontrollørprøver arrangeres etter nærmere avtale.