Nyttig


NORSOK R – 005N standard
NORSOK R–003 og NORSOK R–003N standard

Forskriftsspeilene til de nye arbeidsmiljøforskriftene, bruk av arbeidsutstyr

Tilleggskriterier for opplæringsvirksomhet

Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet

Normer for kontrollomfang


KranTeknisk Forening – Retningslinjer for kontroll av arbeidsutstyr i bruk. Her finner du oversikt over krantyper, kontrolltyper, kontrollører, tester, dokumentasjon etc. 001 Kontroll av arbeidsutstyr

Arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013. Antall forskrifter ble redusert fra 47 til 6.

Arbeidstilsynet - Forskrift om Utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1357. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1894.