Sertifikatformularer

De er tilpasset norske lover og regler etter ILO-konvensjonen.

1E Register of Cargo Handling Gear.
F01E_090316.pdf (english)

1N Kontrollbok for arbeidsutstyr i land.
F01N_090316.pdf (norsk)

2E Register of Lifting Appliances.
F02E_090316.pdf (english)

2N Kontrollbok for løfteredskap.
F02N_090316.pdf (norsk)

3E Certificate of test and thorough examination of lifting appliances.
F03E_090316.pdf (english)

3N Serifikat for prøving og undersøkelse løfteinnretninger og fast tilbehør. F03N_090316.pdf (norsk)

4E Certificate of test and thorough examination of loose gear.
F04E_090316.pdf (english)

4N Sertifikat for prøving og undersøkelse av kjettinger, ringer, kroker, sjakler svivler, blokker og andre løfteredskaper.
F04N_090316.pdf (norsk)

5E Certificate of test and thorough examination of wire rope
F05E_090316F1.pdf (english)

5N Sertifikat for prøving og undersøkelse av ståltau (wire) før det tas i bruk
F05N_090316F1.pdf (norsk)

6N Sertifikat for prøving og undersøkelse av stablevogner for gods
F06N_090316.pdf (norsk)

7N Sertifikat for prøving og undersøkelse av trallebaner
F07N_090316.pdf (norsk)

8N Sertifikat for prøving og undersøkelse av masseforflytningsmaskiner
F08N_090316.pdf (norsk)

9N Sertifikat for prøving og undersøkelse av personløfter
F09N_090316.pdf (norsk)

10N Sertifikat for prøving og undersøkelse av hengestillas
F10N_090316.pdf (norsk)

11N Sertifikat for prøving og undersøkelse av klatrestillas
F11N_090316.pdf (norsk)

12N Sertifikat for prøving og undersøkelse av byggeplassheis
F12N_090316.pdf (norsk)